Isär

Vi möter 3 personer som vi förstår befinner sig i en skiljsmässa pga av scenerna de befinner sig i:

A) Ett par delar upp foton i en bokhylla.

B) Ngn bär ut en tung möbel från en villa till en flyttbuss.

C) En annan person packar upp en låda i sitta nya hem.

Samtidigt hör vi dom i VO berätta kärleksfullt om:

A) hur de möttes

B) bästa minnet ihop

C) gemesamma drömmen.

Kontrasten mellan vad vi ser och hör skapar en emotionell krock som ruskar om tittaren. Vi koncentrerar oss på endast 1 st scen/glimt per person både i bild och ljud. För ett ögonblick kopplas en scen från nutiden och en scen från dåtiden samman. Vi får aldrig höra om varför de skiljs åt.

Projektlogg

Projektstart 2019-08-12

Projektet startades av Anna Almgren.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun