Innanför

Filmen "Innanför" är en dokumentär som handlar om relationen mellan en dotter och en far i en specifik situation. Filmen vill gestalta en inre verklighet kontra en yttre.
Filmen bygger på interjuver, dokumentär material,brev och ljudband. Har gjort research under en långre tid och filmen har växt i både längd och innehåll. Har haft kontakt med svt som ev ska samproducera och under 2011 var " Innanför" valdes projektet ut under Berlinalen för utveckling.

Projektlogg

Projektstart 2009-05-15

Projektet startades av Angela Bravo.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun