Innanför/ Within

Filmen "Innanför" är en dokumentär som handlar om relationen mellan en dotter och en far i en specifik situation. Filmen vill gestalta en inre verklighet kontra en yttre.
Filmen bygger på interjuver, dokumentär material,brev och ljudband. Har gjort research under en långre tid och filmen har växt i både längd och innehåll.

Projektlogg

Projektstart 2013-04-16

Projektet startades av Angela Bravo.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun