HVB [arbetstitel]

HVB följer två personer som står på olika sidor av ett informationsmöte angående det nya hemmet för ensamkommande flyktingbarn.

Vem får komma till tals?
Vems åsikter är det som räknas?
Vad skapar polarisering?

Projektlogg

Projektstart 2018-01-06

Projektet startades av Elin Övergaard.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun