HUS

Det är sommar och skymning. En flicka cyklar genom skogen.
I en lummig glänta får hon syn på ett övervuxet och förfallet ödehus.
Försiktigt, utan att röra någonting, ger sig hon sig in för att utforska det
mystiska huset.

Genom korridorer, trappor och rum fyllda av spår från det förflutna lockas
hon allt djupare in i det slumrande huset som sakta vaknar till liv.

Projektlogg

Projektstart 2016-11-22

Projektet startades av Minna Floss.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun