HOUSE & CHAIN

Hem är en av pelarna i mänsklig existens. Huset är arketypen, det primära begreppet for hemma. Huset, en av de grundläggande existentiella nödvändigheterna, en skyddande miljö som rymmer våra liv, drömmar, minnen, är djupt rotat i vårt omedvetna. Men för många idag representerar huset också ett liv med begränsad frihet. Huspriser, bolån osv gör att huset har blivit en börda. Huset kan ses såväl som en metafor för vårt existentiella tillstånd - det inre huset av tankar, idéer, som vi alla har och som vi drar med oss genom våra liv. Under performancen drar jag House & Chain fäst vid min fotled - inspirerad av den berömda Ball-and-Chain, som användes på fångar och slavar för att förhindra effektivt fysiskt motstånd och rymning. Således har huset här funktionen av fotboja. House & Chain är 7 kg tung, storlek 24 x 20 x 22 cm, gjord av stål och fäst vid fotleden med hjälp av en metallkedja och en vadderad läderkrage. Efter en timme kan publiken själv ta del av performancen och är fri att bestämma längden av eget deltagande och rörelseriktning. Performancens koreografi är oförutsägbar. Performancen har en stark visuell- såväl ljudkaraktär. House & Chain genomfördes för första gången i Salzburg augusti 2018 med stöd av Salzburg Stadt, Österrike and Virginia Center for the Creative Arts, USA.
House & Chain ska genomföras i flera svenska städer tex Göteborg och Malmö, men även i Köpenhamn, Helsingfors, Oslo.

Projektlogg

Projektstart 2019-01-10

Projektet startades av Maja Spasova.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun