This is Hip Hop

Vi vill göra en dokumentär om kreativiteten, konsten och hiphopens element. Genom intervjuer med konstnärer i genren har vi och vill vi fråga om hur de använder hip hop som ett sätt att skapa förändring i sina egna liv och andras. Vi vill gå djupare in på den sociala och politiska medvetenhet och enighet som tycks gå hand i hand med rörelsen och på så vis illustrera en mer nyanserad bild av en av vår tids största subkulturer. Vi har sett en trend i media som fokuserar på det svåra och negativa så som våld, droger och sexism när det kommer till att porträttera hip hop. Det vi vill göra är att hitta och belysa det som är drivkraften och styrkan för många artister inom genren.
Se trailer: http://www.ubetoo.com/player.aspx?mediaid=24496

Projektlogg

Projektstart 2010-01-23

Projektet startades av Andrea Berglund.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun