Hawa

När 8-åriga Hawa och hennes 3-åriga lillasyster Aisha skickas till deras morbror och hans fru i Sverige för att fly kriget i Syrien väntar en omfamnande skola som lyckas få den apatiska och skygga flickan Hawa att förvandlas till en glad, nyfiken och snabb-lärd skolkamrat. Men hemma hos morbrorn pågår en helt annan situation som ännu en gång förvandlar hennes verklighet till en otrygg fara.
-
Hawa är inspirerad av en verklig händelse och en samhällsskildring av en ohållbar situation med allvarliga brister. Där orosanmälningar fastnar y byråkrati, där ett skyddsnät för de mest utsatta barnen saknar resurser och där vuxnas onda handlingar som inte får omedelbara påföljder leder till oförlåtliga konsekvenser.

Projektlogg

Projektstart 2019-03-28

Projektet startades av Liliana Garmvild.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun