Gustav I

"Gustav I" är en långfilm i genren drama, komedi och sport och kommer att bli vår första långfilm. Det är en film i sann "amatöranda" så till vida att vi kommer regissera, producera och spela i filmen själva.

Just nu ligger vi i förproduktionen och finansierengsfasen av filmen. Men vi behöver din hjälp för att klara av det innan inspelningen.

Stöd gärna vår film för att vi ska kunna färdigställa den. Självklart får du en belöning av oss för det.

Se införsäljningstrailer och mer info på www.gustavifilmen.se

Projektlogg

Projektstart 2012-05-07

Projektet startades av Filip Hammarström.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun