Grodan

En dag i skolan blir mellanstadieeleven Filip närmad av Petter och Melker, killarna som är högst upp i klassens hierarki. Filip märker snart att deras intentioner inte är vad han trodde, men han gör allt för att behaga sina nyfunna vänner.

Min vision som regissör är att visa machokulturen ur ett ungdomsperspektiv. Under de senaste åren har jag sett flera filmer som tacklar detta ämne men de fokuserar främst på män i vuxenlivet. Mina upplevelser som mellanstadieelev och senare i livet som personal i mellanstadiet, så har jag upptäckt att dessa normer börjar redan där, när hormonerna börjar komma och alla går igenom denna period av förändring. Könen blir mer påtagliga och så även skillnaderna.

Genom att filma i barnens ögonhöjd och fokusera endast på deras perspektiv i filmen hoppas jag kunna skapa en känsla av att vi ser världen som dem ser den och uppleva känslan av att göra allt för att passa in och att gå för långt för att tillfredställa de man ser upp till.

Projektlogg

Projektstart 2019-01-10

Projektet startades av Zeke Zernell.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun