Gott sei Dank!

”Gott sei Dank!” är ett narrativt videokonstprojekt som är centrerat kring Sandra, en autistisk tjej i 20årsåldern som bor i en mindre stad i Tyskland. Sandras omgivning, en bästis och en till-och-från pojkvän, tar henne oftast för givet, mycket p.g.a. hennes fasta rutiner; storhandling med socialarbetare, halvtidsjobb på posten bl.a. Men sakta men säkert växer en ny relation mellan Sandra och en postkollega fram, och vad som verkar som en liten snöboll, blir snabbt en lavin.

Projektlogg

Projektstart 2010-03-10

Projektet startades av Leo Lidén.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun