GOOD LIFE TV

GOOD LIFE är ett konstnärligt och kuratoriskt experiment med publiken i filmform. Genom att använda dokumentärenfilmen Second Class som utgångspunkt undersöker vi vad ett bra liv är.

Projektlogg

Projektstart 2012-10-19

Projektet startades av Marta Dauliute.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun