GLÄNTAN

Kia är amfetaminmissbrukare och ska precis mucka efter ett femton månaders straff för narkotikabrott på Hinsebergsanstalten. Den lägenhet hon kämpat sig till efter flera år i hemlöshet, förlorade hon i samband med fängelsevistelsen. Hon står nu återigen inför den långa och otrygga processen av trappstegsboenden och försöksboenden inom det sociala systemet. Det blir inte heller bättre av att Kia i sin oro tagit ett återfall på amfetamin i fängelset, något som gör att missbrukarenheten inte anser att Kia levt upp till dom krav som ställs på den som önskar komma till ett drogfritt boende. Kia placeras istället på ett härberge vid Gullmarsplan, där drogerna flödar. Kia, som är besviken på dom sociala myndigheterna och är rädd att halka tillbaka i aktivt missbruk, tar saken i egna händer och revolterar mot systemet. Hon flyttar tillsammans med en nyfunnen vän ut till en illegal bosättning, en camping liknande dom som funnits på Flaten och i Sollentuna. Där sköter man sitt eget och har avsagt sig kontakten med alla myndigheter. På campingen lyckas Kia och dom andra skapa sig en dräglig tillvaro. Man sätter potatis i jorden, skalar kopparkabel som man säljer till olika skrotar och är på det hela taget självförsörjande. Men gruppens okonventionella livsstil skapar oro bland dom närboende i området och snart griper dom sociala myndigheterna in med ett vräkningsbeslut. Polis och socialförvaltning kommer till bosättningen. Det uppstår kaos och polisen griper upprorsmakarna. Kia, som står inför valet att åka med socförvaltarna och inleda den mödosamma planering hon flytt ifrån, beslutar sig istället för att angripa inkräktarna. Hon grips för grovt våld mot tjänsteman, förs till Kronobergshäktet och står återigen inför ett liv i fängelse. Kia väljer i slutändan det passiva livet i fångenskap, framför den kravfyllda och utsatta tillvaron på utsidan.

Projektlogg

Projektstart 2011-04-08

Projektet startades av Frida Jonason.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun