The Gale Parallax

The Gale Parallax

Projektlogg

Projektstart 2015-10-02

Projektet startades av Helene Adler.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun