Fyra kvinnor

Föreställningen om dragna skiljelinjer och skiljelinjer inom skiljelinjer är för oss en självklar del av vår sociala struktur. Men behöver det verkligen vara så. Är det förbestämt att vi inte bara ska kategorisera tingen utan också människan och hennes tänkande? Fyra kvinnor är en monolog där vi följer en kvinnas resa genom postkolonialismen, feminismen och etnocentrismen. Där kategorierna ifrågasätts, skalas av och kritiseras. Kvar står bara individen, Frida.
Känslan i filmen är inspirerad av Spike Lees monologer i filmerna 25th hour och Do the right thing.

Projektlogg

Projektstart 2013-09-12

Projektet startades av Helene Adler.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun