Förlorad

Frida 25 bor i en lägenhet fylld med gröna växter. Hon pratar om att hon ska dö snart, om hur meningen med livet som de flesta lever är värdelöst. Vi får under berättelsen se och uppleva det som Frida har varit med om som format henne till denna kufade, inskränkta, men också själsligt stillsamma individ. Vad är det som har hänt, varför vill hon dö och varför bor hon omringad av så mycket växtlighet?

Projektlogg

Projektstart 2010-03-10

Projektet startades av Eric Larsson.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun