Fly So Far

"Fly So Far" följer Teodora Vázquez och María Teresa Rivera, två av de många kvinnor anklagade för mord som ett resultat av kriminaliseringen av abort i El Salvador. De tillhör gruppen som kallas "The Seventeen", och deras fall har blivit symbolen för extremismen och grymheten mot kvinnor inom det salvadorska systemet, men också för empowerment, motståndskraft och solidaritet.

Filmen flyttar sig mellan El Salvador och Sverige, där vi följer tre parallella berättelser: En som fokuserar på María Teresas liv i exil i Sverige som världens första abortflykting, en annan som följer Teodora från fängelset där hon spenderat 11 år till livet i frihet, och en tredje som reflekterar över alla “The Seventeen” och deras erfarenheter i fängelset.
Filmen kommer också att undersöka de intressen som finns bakom abortförbudet. Vi får höra argumenten från det extremt konservativa högerpartiet ARENA och den kristna Pro-life-stiftelsen "Fundación Sí a la vida".

Projektlogg

Projektstart 2019-01-07

Projektet startades av Celina Escher.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun