Fly So Far

"Fly So Far" är en dokumentärfilm om världens första abortflykting, María Teresa Rivera, en 35-årig Salvadoransk kvinna som satt orättvist fängslad i 4.5 år efter att drabbats av ett missfall. Hon anklagades för grovt dråp i El Salvador, där hon dömdes till 40 års fängelse. 2016 släpptes hon i brist på bevis, men tvingades till exil i Sverige. I mars 2017 beviljades hon politisk asyl i Sverige, vilket säkrade hennes situation här.

María Teresa är en av “Las diecisiete”, de sjutton kvinnor som dömts för mord efter att de fått missfall och suttit på fängelset Ilopango. Flera av dem blev gravida efter att de utsatts för sexuella övergrepp. Idag sitter totalt 26 kvinnor orättvist frihetsberövande under svåra förhållanden på fängelset. Tillsammans med människorättsorganisationer, kvinnoorganisationer och familjemedlemmar driver María Teresa en aktiv kamp för att de ska frias. Denna film är ett sätt att skapa rättvisa för dessa kvinnor.

Projektlogg

Projektstart 2018-01-09

Projektet startades av Celina Escher.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun