Filotimo - den grekiska själen

Filotimo - ett begrepp i det grekiska språket näst intill omöjligt att korrekt översätta till andra språk, som i enkel översättning betyder heder inför sig själv och för andra, innebär ett moraliskt rättesnöre som grekerna alltid levt efter. Det är tack vare "filotimo" som grekerna agerar generöst, nyfiket, inbjudande, öppet och rättroget inför sina medmänniskor. Man kan säga att Filotimo på många sätt speglar den grekiska själen, men vad har hänt med grekerna under krisen, filotimon, finns den kvar? I vår dokumentär följer vi 6 atenare under ett dygn som på olika sätt påverkats av krisen. På gott och ont. Vi möter den hemlösa, äldre kvinnan som bor med sina två hundar intill en fotbollsplan och en av Atens mest traffikerade gator, vi möter den unga barnfamiljen, den unga mannen som efter krisen prostituerat sig på Atens ökända samlingsplats för prostituerade transvestiter - Syngrou, vi möter bröderna som startade sitt exportföretag mitt under krisen och nu är framgångsrika företagare, vi möter studenten som mitt i universitetsstudierna insåg att det inte längre var någon idé att studera, chansen till arbete efter studierna var ändå minimal. Vi möter Asgar, från Pakistan som försörjer sig som loppisförsäljare. Under ett dygn får vi följa med dessa karaktärer i deras sökande efter filotimo bland andra och inom dem själva.

Projektlogg

Projektstart 2014-12-10

Projektet startades av Sofia Sofroniadou.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun