Fernando

Fernando är en sydamerikansk hjälparbetare på väg till en grannby, helt nära hans egen, men där översvämningen har slagit hårdare. Ända fram till slutet försöker han stänga ute allt det svåra han ser omkring sig, bara jobba på som en maskin, men drabbas slutligen av ett möte med en döende pojke som han inte kan rädda.

Se bifogade pdf:er för manus, tankar om utförande och intentioner.

Projektlogg

Projektstart 2009-05-14

Projektet startades av Rebeca Villarreal.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun