Feberdagar

Sarajevo år 1993. Det är en förvriden märklig stad fylld av sönderskjutna hus och sprickor i asfalten. Vatten och mat är bristvaror, elektriciteten har strejkat i veckor och parkens träd huggs ner till virke inför den stundande vintern. UNHCR delar ut matpaket ibland, men ingen vet när leveranserna kommer. Samtidigt sjuder stan av liv - I husen, i trapp-uppgångarna och på de få klubbarna och caféerna som trotsar utegångsförbudet. De som inte lyckats ta sig härifrån gör sitt bästa för att upprätthålla någon slags vardag. Allt är normalt. Att försöka bevara en känsla av normaltillstånd har blivit en överlevnads-strategi. I filmen Feberdagar som är en animation på 15 min, möter vi syskonen Rafa och Nevana som är runt tjugo år. Nevana har precis fött barn, men barnet är sjukt och behöver medicin för att ha en chans att överleva. Men den enda antibiotikan som finns att få, finner man med lite tur vid fronten.

Projektlogg

Status våren 2018 Mars/April

Vi har blivit antagna med projektet Feberdagar på programmet ANI:DOX som sker över 6 månader i koppling till Animationsskolen i Viborg. 28 feb - 1 mars var vi på den första workshopen och tog bland annat beslutet att korta ner projektet till 15 min istället för 30 min. Under hösten 2017 gick vi långt med Feberdagar i Moving Sweden urvalet och att arbeta med 30 min var bland annat ett dåvarande beslut kopplat till Moving Sweden.

Vi kommer under våren att skriva ner manuset till kortare format och vill arbeta vidare med animationstesterna. Och söker därför ekonomiskt stöd till detta.

Projektstart 2018-04-03

Projektet startades av Erica Elfström.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun