Försvunnen

En pandemi får sitt grepp om Norden. Under initialfasen möter vi Rosa som en morgon upptäcker att hennes dotter Ana är borta. Även grannens son Johan är försvunnen. Något förödande har pågått under en längre tid mellan Johan och Ana som de vuxna ignorerat.
Stämningen blir alltmer otäck då misstankar om smitta, angiveri och rädsla trappas upp bland de före detta goda grannarna. Åskådaren kastas mellan att tro att Rosa ligger bakom försvinnandet, att Ana är ett hot och att hotet kommer utifrån. När Johans kropp hittas misshandlad riktas misstankarna mot Anas familj, eftersom alla egentligen vet att Johan utsatt Ana för övergrepp under en längre tid utan att agera.

Del ett i trilogin heter "Handjur". Här är en länk till den filmen:


lösenord: Handjur

Projektlogg

Projektstart 2017-02-22

Projektet startades av Stina Persson Helleday.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun