Förberedelserna

Projektet är en stop motion-animerad kortfilm som utforskar temat: förberedelser inför ceremonier och högtider. Filmen utspelar sig på tre olika tidslösa platser belägna på landsbygden. Scener med dockor blandas med abstrakta avsnitt där fokus ligger på färg och form. Stämningar av ordning och kaos avlöser varandra.

Ceremonier, högtider och ritualer har alltid varit ett viktig sätt för människan att etablera en ordning och en mening. Själva förberedelserna inför ceremonier och högtider kan ses som en ceremoni, en ritual i sig. Denna dockfilm inspireras av dessa förberedelser, som kommer att gestaltas, men själva ceremonin eller högtiden kommer att utelämnas.

Det praktiska arbetet kommer att bestå av att bygga och animera de dockor och landsbygdsmiljöer som utgör filmens stomme. Händelserna kommer utspela sig i ett hus, på en gård och i en skog. Bygge och animering av dessa platser kommer ske i etapper, en miljö i taget.

Projektlogg

Projektstart 2014-03-14

Projektet startades av Peter Larsson.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun