ex

4-6 korta dokumentärfilmsporträtt på personer som identifierar sig med pronomenet Hen. Debatten har handlat väldigt mycket om ordets vara eller icke vara men väldigt lite om personer som identifierar sig med det. Vad har ordet betytt för dem, hur underlättar det deras vardag?

Projektlogg

Projektstart 2014-05-09

Projektet startades av Lisa Forslund.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun