Ett sammanträffande

Vad händer med bägaren när droppen har fått den att rinna över?

På övervåningen i ett radhus har Kent just mördat sin hustrus älskare och är på väg till sovrummet för att göra slut på sin fru. Då stöter han på Monica, älskarens hustru, som i sin tur mördat Kents fru och nu är på väg för att göra slut på sin man. Efter att ha funnit sig i det överrumplade sammanträffandet börjar de samtala. En outtalad kamp tar form kring vad de nu ska ta sig till – Monica har planerat för att försöka komma undan oupptäckt, medan Kent är inställd på att ringa polisen. Men samtidigt finner de två tröst i varandra, i sin gemensamma förnedring, skam och ensamhet.

Det är en film om vad vanliga människor kan drivas till efter att ha genomlidit den slutliga förnedringen. Men det är också en tragikomisk skildring av vad ett möte kan innebära, och att det aldrig är för sent att återigen känna samhörighet med en annan människa.

Projektlogg

Projektstart 2009-05-07

Projektet startades av Jonas Moberg.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun