Ett Akademiskt Krig

Ett akademiskt krig bygger på verkliga händelser i ett klassrum 2018. Det är en berättelse om auktoritet och politisk korrekthet berättad med obekväm humor. Men det finns också med en allvarlig underton; finns det plats för konstnärer i samhället när effektivisering och produktion tar över ideal som inte bygger på pengar?

Projektlogg

Projektstart 2019-04-17

Projektet startades av Lisa Östberg.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun