Drottning Omma

Försvarsmakten ansöker om att utöka flyg- och bombverksamheten i Vätten och i skogar intill till 50 dagar per år.
I huvudsak kommer flygplan av typerna JAS 39 Gripen och SK60 samt helikoptrar att användas. Alltså ska flygverksamheten öka från
2,167 aktioner/år till 10,600 ”flygrörelser” per år.
Antalet skott ska ökas från 1,000 till 79,000 per år.
Karlsborgs kommun samt angränsande kommuner runt Vättern blir därmed utsatta för en påtagligt utvidgad miljöförstörelse i form av ammunitions-, skrot- och tungmetallsrester i vattnet, bullerstörningar för människor och djur i området, påverkan på växt- och djurlivet i sjön, kraftig begränsning av badstränder, fisket och det rörliga friluftslivet samt utökade bränsleutsläpp i Vättern.

Det är höst på Omberg. Korparna skriker i gryningen och urskogen är färgad röd av träden och löven på marken.
Vattnet strömmar i bäckar ner för berget för att möta Vätterns dimslöja.
Folksagan om drottning Omma som bergets rådare och beskyddare berättas med stillsamma bilder på Ombergs fornborgar, grottor och naturreservaten med deras rika växt och djurliv.
Drottning Omma beskrivs som en gåtfull gestalt, ömsom ung, gäckande kvinna, en dimmornas drottning ömsom gammal vis kvinna, en sierska med silverglänsande hår och som en fasa för hela bygden.

Vid Vätterns vattenbryn hörs trummor.
Det är shamankvinnan Ana som trummar för fåglarnas hemkomst efter vintern. Hennes väderbitna ansikte och silverglänsande hår för tankarna till en av Ommas gestalter.
Hon bor ensam med sina två stäppsköldpaddor och vandrar varje dag längs Vättens strand och på Ombergs vandringsstigar.
Hästholmen med dess 500 invånare har varit tyst och fridfullt under vinterhalvåret.
Endast traktens ungdomar med deras raggarbilar har brytigt nattens lugn.
Detta och nyheten om försvarets planer i vår.
Ana är en fågelfantast och hon oroas över framtiden där hennes korpar och ugglor får det mycket svårare att överleva då deras häckningsplatser blir överösta av flygplans och helikopterbuller.

Ana håller sig som en ”enstöring” för att få tid för sin konst och författarskapet.
Hon är även en kvinnlig shaman och arbetar med drömtydning och sinnesskölds workshops. Hon tar sig till bygdegårdens möten över Vätterbygdens framtid där allt från kommunpolitiker, präster och hobbyfiskare samlas för att tillsammans kunna stoppa försvarets planer.
Hon planerar att skapa konst som laddas med energier som läggs ut på Ommas berg för att skydda det.

Jag ska skapa en dokumentärfilm som tar upp historia om folktron i bygden runt Omberg och den vackra naturen kring Vätten. Men den visar även på försvarsmaktens hänsynslöshet för Sveriges naturresurser, landets främsta sötvattenreservoarer och kringliggande djurliv.

Projektlogg

Projektstart 2012-10-22

Projektet startades av Analisa Aguilar.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun