Drivved

SYNOPSIS.
Hugo och Wilma styr kursen mot en fjärran Skärgårdsö. En ö vars fyr ständigt bebor vår komposition med
sin evigt sökande ljuskälla och majestätiska figur. Ett hus fullt av minnen.
Med en relation ärrad av döden och ensamhet tidigt i livet, letar de två efter en väg tillbaka till närvaro och
känsla av liv igen; En väg tillbaka till förståelse av sin föräldralöshet; Försoning med en plats, minnen och
texturer, förut skydda för vad slags känslor de må uppbringa.
Med ett sökande, näraliggande öga följer vi de två i deras fysiska och psykiska utveckling mot något nytt.
Genom abstraktioner, reflektioner avstånd och världen i en ständig diffus bokeh talar deras kroppsspråk sitt
tydliga språk. Vi skapar en värld utan talande blickar, ledande munnar eller stora omvälvande rörelser. Vår
utveckling är äkta, sakteliga och den fysiska närvaron enorm.
Ungdomarnas strävan mot något bra, nytt, fast att stå på vittrar dock med tiden och vår resa tillsammans
stannar vid änden av deras tidevarv.
Den vardagliga sysslan i vår miljö, varvat med försöken till materiell avpolletering av densamma mot
en vacker skärgårdsbakgrund redo att upptäckas med alla våra sinnen, genomsyras av det som redan
var förutbestämt. Kast mellan lycka och olust, glädje och hat, introvert och extrovert. En sinnesbild som
återkommer genom hela vår resa; En nagel i ögat.

Projektlogg

Projektstart 2011-06-28

Projektet startades av Hanna Kriisa.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun