Dramatik och Integration

En teatergrupp har gjort ett urval bland de klassiska texterna baserat på maktstrukturer mellan man och kvinna. Maktkampen går som en tjock röd tråd genom dramatiken. Urvalet är texter som fortfarande spelas över hela världen. Urvalet innehåller texter av Shakespeare, Moliere, Strindberg, Ibsen, Tjechov och den poetiska Eddan

Vi tänker att kultur och teater kan vara en brobryggare och ett integrerande verktyg. Vi vill undersöka detta i en dokumentärfilm. På vilket sätt kan de klassiska texterna vara relevanta idag, både för infödda svenskar och nyanlända? Hur förändrar sig värderingar och upplevelsen av att vara man och kvinna genom kulturer och genom historien. I ”Dramatik och integration” följer vi några gymnasieungdomar som intresserar sig för klassiker ur världsdramatiken med särskilt fokus på relationen man kvinna. De kommer genom lärarledda diskussionsgrupper närma sig texterna. Vi gör även individuella intervjuer med ungdomarna, lite om deras bakgrund och tankar om texterna. Gruppen av ungdomar ska vara mångfaldig vad gäller kön och etnicitet, och visa på en samtida svensk mångkulturell generation med en anda präglad av nyfikenhet, eftertanke och positivism. De klassiska dramatiska texterna kan vara verktyg för att förstå ett lands eller kulturs historia. Hur vi väljer att tolka dessa dramatiska verk beror ofta på vilken kontext vi befinner oss i eller kommer ifrån. Det som har gjort dessa texter till klassiker är bland annat att de ständigt återupptäcks och går att placera i nya uttolkares samtid. Kanske är ”Hustruskolan” idag mer relevant om du är uppväxt i Afghanistan än om du är uppvuxen i Bromma? I ”Ett dockhem” har den kvinnliga karaktären inte möjlighet att låna pengar på bank t ex eftersom det inte var möjligt utan en manlig förmyndare. Hur har utvecklingen i Sverige (och Norge) varit vad gäller jämställdhet och kvinnans självständighet historiskt? Och i ”Fröken Julie” vad händer om en kvinna av högre klass har en relation med en man av lägre klass? Vad är klass och hur ser klassperspektiven ut idag?

Parallellt med ungdomarnas diskussioner om texterna följer vi på ett liknande sätt teatergruppen som förbereder en uppsättning baserad på utdrag ur pjäserna. Efter en initial parallellhandling mellan ungdomarna och teatergruppen där frågeställningar kring relationen man kvinna genomlysts i en samtida kontext från olika kulturella och religiösa perspektiv möts de i teaterrummet. Vi följer processen fram till detta möte genom en uppbyggnad av förväntningar och förberedelser inför föreställningen. Efter föreställningen följer en paneldiskussion med teatergruppen på plats i teatersalongen och efter det mingel samt intervjuer med alla inblandade. Hur har dessa texter överlevt och blivit klassiker och har dom relevans för vår samtid när det kommer till relationen man/kvinna? Går texternas innehåll att överföras till andra kulturella och religiösa kontexter? Att diskutera; kön klass klan (religion)

Projektlogg

Dramatik och Integration

Skissfilm till projektet färdig.

Stöd

Beviljat ekonomiskt stöd för projektet från Härjedalens kommun.

Kommentarer

Skissfilm för projektet färdig

Projektstart 2018-08-17

Projektet startades av Johan Holtzberg.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun