Dokumentär om fintech

En svensk dokumentärfilm om fintech och hur affärsområdet utvecklats genom de senaste tio åren. Syftet med dokumentärfilmen är att blicka tillbaka ur ett historiskt perspektiv och kartlägga hur den tekniska utvecklingen gynnat industrin i sin helhet. Ett annat syfte med produktionen är att skapa ett verk som kan användas nu och i framtiden, bland annat i undervisande syften på universitet, högskolor, kompetensinriktade utbildningar och kurser. Den ska också komma till användning för företag och individer som vill lära sig mer om fintech. Begreppet fintech kommer ursprungligen från engelskans ”finance technology” och omfattar alltså två komponenter; finans och teknologi – eller finansiell teknologi, som det brukar heta på svenska. Begreppet blev en yrkeslegitim term när de internationella bankerna tvingades koppla upp sina respektive system gentemot finansiella institutioner. I samband med detta introducerades även något som kallas för ”api:er”. Eftersom branschen visat sig vara expansiv (med ett investeringstillväxt på 18 procent under 2017) vill vi, genom dokumentären, lyfta fram ett kortare avsnitt om fintech internationellt, men också ett längre avsnitt om fintech i Sverige. Där kommer en del fokus också ligga på aktörer som Northmill i Stockholm. Vi kommer också intervjua tre till fem branschexperter som arbetat med fintech, både i Sverige och utlandet. Vi kommer börja filma 2020 och hoppas på att dokumentärfilmen kommer bli klar till 2023.

Projektlogg

Projektstart 2019-07-17

Projektet startades av Daniel Walter.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun