Dödshjälp

kort beskrivning av filmen.
Filmen börjar i ett rum på en dödshjälps klinik. Ett par i 40 års åldern är där, kvinnan är den som ska få dödshjälpen. Det är tryckt stämning och mannen försöker trevande prata med sin fru. En doktor kommer in i rummet och går igenom formaliteterna, och när han går ut har kvinnan uppfattat doktorns försök att vara formell som roligt och hon härmar honom och de båda exploderar i ett okontrollerat skratt. Detta gör att de två kan hitta varandra igen, och ha ett ärligt och öppet sista samtal med varandra.

Syfte: Med den här filmen har vi tänkt att visa hur två personer som går igenom en tragedi kan finna ett ljus i varandra.


Budskap: Att man kan hitta tillbaka till varandra i de mörkaste stunderna. Vi vill inte ta ställning för eller emot dödshjälp så vi kommer aldrig att komma så långt i historien.

Fotot och klippningen ska vara dogma aktig för att hjälpa till för att filmen inte ska bli "smetig"

Projektlogg

Projektstart 2009-05-08

Projektet startades av Joakim Ekström Tessert.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun