Den svenska däckaren

Produktionsbolag, med fokus på den svenska markanden, har alltid kämpat med finansieringsproblem, som blivit en välbekant historia om ointresse från investerare, en pågående debatt om statligt stöd samt ointresse från biopubliken.Detta har dessvärre varit en utmaning för svensk filmindustri under väldigt många år och har alltid varit föremål för debatt, gällande om det skall finnas filmstöd eller ej, där staten går in med kapital för att underlätta produktionen av svensk film. Utöver det är det också ett välkänt faktum att svenska filmer som gör succé ytterst sällan drar in pengar på samma nivå som internationella toppfilmer gör.
 
Deckare på TV
Trots många motgångar är det intressant att notera  och kasta ljus på en svensk genre, där det under väldigt många år producerats riktigt bra och kontinuerlig underhållning - deckare för TV. Här finner vi välbekanta produktioner med titlar som Hassel, Beck och Kurt Wallander.  Välbekanta Beck har under åren blivit ett hushållsnamn i Sverige, med nya filmer årligen har det blivit en klassisk följetång, mer likt en serie, än enskilda filmer.Vad är det som gör att Sverige lyckas producera så många bra deckare, men samtidigt inte lyckas nå ännu större framgångar?På TV4 är det reklam som finansierar en stor del av produktionen av Beck-filmerna ochn TV4 har varit smarta när de beslutade att göra Beck till filmer, för på det sättet har de fått stöd av filminstitutet. När det gäller SVT:s egna produktioner ska vi inte heller glömma bort att SVT finansieras genom licenspengar från alla oss som äger en TV.
 
Den svenska deckaren
Många av de riktigt bra svenska deckarna följer också ett klassiskt mönster vilket gör dessa populära i Sverige, men dessvärre minskat deras slagkraft utomlands. Den svenska deckaren avspeglar ofta det svenska samhället på ett genomtänk och korrekt sätt, med en vardaglighet som vi alla känner igen. Du finner den gamla damen med kaffet,  dem härliga sommarstugorna, de inte så välklädda poliserna, samt de klassiska Svensson-familjerna. Beck, Hassel och Wallander har alla väldigt vanligt förekommande inslag från den Svenska vardagen, vilket alltså kan ha medöfrt deras enorma popularitet i Sverige.
 
Sammanfattning
Sveriges filmindustri har kantats av brist på finansiering, samt kommersiella framgångar, samtidigt som producerats fantastisk underhållning för TV.Det är ett stort problem för ett så litet land som Sverige att kunna ha en filmindustri av rang, då Svenska är ett språk talat av få,vilket medför att det blir svårare att nå en internationell marknad.Vi kan hursomhelst glädja oss över att vi har en helt egen genre av TV-deckare som, oavsett om de når en internationell marknad eller är finansiellt framgångsrika, bjudit på suverän underhållning för generationer av svenska TV-tittare.

Projektlogg

Projektstart 2019-10-09

Projektet startades av Simon Wahlgren.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun