Den hotade dalen slår tillbaka

Varje år försvinner åkrar och samhällen förändras för alltid när motorvägar dras fram. Den här gången drabbar det mig och den lilla by som alltid varit mitt andra hem. Resan till Sälen ska bli några minuter kortare och därför ska en unik miljö utraderas. Men den här gången ska inte Trafikverket vinna. Den här filmen handlar om kampen för att stoppa en process. Den ska visa hur det med kunskap och fakta går att göra skillnad. Filmens huvudperson är en reporter som tar ställning och använder journalistiska metoder för att skapa verklig förändring.

Projektlogg

Projektstart 2017-02-21

Projektet startades av Carl-Magnus Fagerholm.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun