Darkling, I Listen.

Projektet initierades av holländska regissören Iris Piers som har regisserat experimentell flm och arbetat med olika typer av flmperformance och konstintsallationer sedan 2005. Robin Spegel, en svenskt dramatiker, har anpassat romanen till ett samtida kortflmsformat som bygger på tillbakablickar, symbolik och existentialism. Producent Louise Waite (Svenska In och Uttrycksbyrån) kommer att övervaka hela arbetsprocessen av kortflmsproduktionen.
'' Darkling, I Listen '' är ett okonventionellt kortflmsprojekt som försöker ge en mer realistiskt blick på de händelser som rörde denna viktorianska feminist. Manuset är en modern adaption av författaren Charlotte Brontes 1800-talsroman Jane Eyre. Via en serie tillbakablickar genom Eyres ögon kommer vi skapa en ''stream of consiousness'' med modernt innehåll. Genom att försöka förstå verkligheten i Janes situation och att visa det genom en förvrängd verklighetsidé skapar vi en estetiskt och personligt band mellan karaktärerna och publiken.
Syftet med flmprojektet är att skapa ett nytt flmiskt uttryck via ett experimenterande med associationer till klassisk litteratur, kostym, kvinno- och klasskamp. Vi vill även ta upp frågan om hur den personliga och enskilda kvinnans roll idag ser ut i jämförelse med 1800- talets ideal och idéer.
'' Darkling, I Listen '' ska visas på flmfestivaler, konsthallar, kortflmsarrangemang och scener för samtidskonst både i Sverige och internationellt. Inspelningen kommer att ske i Halland, Göteborg och Södermanland -med produktionsarbetet baserat i Göteborg. Produktionsgruppen består i huvudsak av kvinnor.
Utvecklingen av projektet inleddes i början av 2011 och kommer att presenteras i sin slutliga version under våren 2012.

Projektlogg

Ny projektbeskrivning uppladdad!!

The final script and project proposal is now attached to the project page!

Projektstart 2011-04-28

Projektet startades av Iris Piers.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun