Dansu

Vad som driver huvudpersonen i Dansu till att utföra dom handlingar som filmen kretsar kring, vet vi inte. Inga svar, inga lösningar eller förklaringar kommer att erbjudas. Vi landar bara helt enkelt i den här kvinnans vardag, mitt i, utan chans till bakgrundsfakta, detaljerade karaktärsbeskrivningar eller en klar narrativ röd tråd. Det är just detta som gör Dansu till en så speciell och oförutsägbar visuell berättelse.

Efter som att det inte är någon dialog i filmen så får vi följa huvudpersonen och hennes handlingar genom ansiktsuttryck, kroppsspråk och framför allt; genom dans.

Det viktiga här är inte vad som driver henne eller vad det kan finnas för anledningar till det hemska brott hon värmer upp för genom att försvinna in i dansens ambivalenta och verklighetsförskjutande värld, det viktiga är vad vi kan berätta och vilka tankar och känslor vi kan väcka med enbart ett ansiktes ordlösa språk och den spontana koreografins skiftande mönster.

Våldet som vi enbart upplever genom vad vi hör och det lilla vi tillåts se, är inte till för att fungera som en snygg fond eller för att vi på något sätt vill glamorisera ett mord. Tvärtom, planen är att skildra handlingen så som den är, stökig, ansträngande, utdragen, komplicerad och framför allt fruktansvärd.

Vi varken sympatiserar med eller hatar kvinnan. Dansu befinner sig i sprickorna emellan dom motsatta ändarna på spektrumet.

Projektlogg

Projektstart 2010-11-11

Projektet startades av Alexandra Malmqvist.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun