Ctrl

Janina skadar sig själv live på nätet för pengar. Hon tappar kontrollen när förfrågningarna blir mer krävande och större summor står på spel.

Ctrl handlar om kontroll på internet. Huvudrollen spelas av Amalia Holm.

Projektlogg

Projektstart 2019-04-03

Projektet startades av Julius Hayes.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun