CENTRUM

Centrumet. En självklar del av stadsbilden som vi förknippar med liv, rörelse och social
gemenskap. En naturlig mittpunkt, en mötesplats som utgör en viktig del av sammanhållningen i området. Men framförallt är centrumet en demokratisk plats där den existerade polariseringen i det svenska samhället förlorar momentum: i ett centrum är vi förpassade till en yta till för alla – oavsett politisk åskådning. Centrumet är en vibrerande och organiskt demokratisk plats.

Många ser centrumen som en plats för lösdrivare, för folk som inte har någon annanstans att vara och som behöver fördriva tiden. Vi tror att centrumet fyller en djupare, grundläggande funktion i det demokratiska samhället och i människans sociala natur: den tillfredsställer ett behov att kommunicera och få vara en del av någonting större. Särskilt viktig är centrumen i mindre orter där invånarnas tillgång till den urbana storstads-kärnan är begränsad. Parallellt med den sociala verklighet idag då unga i större omfattning umgås online, så har centrumet likt en tidskapsel klarat sig igenom alla nya virtuella mötesplatser. Unga träffas fortfarande i centrum för att umgås, synas, demonstrera och drömma.

Vi kommer att besöka ett flertal centrum för att intervjua ungdomar, runt om i landet för att få ett så brett perspektiv som möjligt. De intervjuade kommer vara ungdomar som samlats på inofficiella mötesplatser som bl.a. Kronoparken centrum i Värmland, Vivalla centrum i Örebro och Pajala centrum i Norrbotten.

Vi kommer fråga frågor som: Varför hänger du i centrum? Hur känner du att du får ta plats i ditt centrum kontra dagens Sverige? Hur ser du på ditt centrums roll i svenska samhället? Vilken fysisk plats är centrum för dig rent konkret? Vad innebär centrum för dig? Vad är centrum i ditt liv? Hur tror du att folk ser på ditt centrum? Vill du någonsin lämna ditt centrum?

Vi förväntar oss att svaren parallellt kommer handla om centrumet som en konkret plats i sig, om dess kännetecken och aktiviteter, men även ge oss indikationer på ungdomarnas syn på livet, det svenska samhället och sin egen plats i världen.

Projektlogg

Projektstart 2017-12-18

Projektet startades av Erika Eserblom.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun