catch the baby

Ett par försöker få barn.

Projektlogg

Projektstart 2009-03-13

Projektet startades av My Sandström.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun