Brevet

Fred är en ny, ung lärare på skolan och han kommer bra överrens med alla lärare, utom en: Klas.

Klas har jobbat på skolan i större delen av sitt vuxna liv och ser skolan som sitt revir, men en en dag så är han med om en skakande upplevelse, en upplevelse som han inte vågar ta upp med någon av de andra lärarna. Han har nämligen fått ett hotbrev: Han har tidigare haft en affär med en av elevernas föräldrar och avsändaren till brevet vill ha pengar för att inte låta alla veta vad Klas har gjort. Detta tycker Klas känns för jobbigt att ta upp med de andra lärarna, och han känner att den enda som kan se på det hela objektivt är den nya killen, Fred. Hans uppdrag blir att ta råd från Fred och glömma maktordningen som har uppstått mellan dem.

Projektlogg

Projektstart 2019-04-04

Projektet startades av Yoshi Schalin.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun