Borta med kvällen

För sex månader sedan tog Erika och fyra av hennes klasskamrater och bästa vänner studenten. Denna var dagen vuxenlivet började för dem. Ikväll hade hon och dem samlats
för att minnas denna dag. Kvällen var väl planerad för glada minnen med glada polare. Men det gick så fel och allt förlorades, allra mest för Erika som hamnade med en bekant
död kropp i skogen. Men vad hände egentligen denna kväll, vem säger sanning och hur ska livet gå vidare efter det?
https://www.facebook.com/Bortamedkvallen

Projektlogg

Projektstart 2014-11-22

Projektet startades av Glad Moss.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun