Bolaget

Filmen Bolaget porträtterar konstnären och animatören Lilian Domec (93 år) och hennes unika samarbete med hennes hemtjänst Thomas Gilek. Tillsammans har de producerat vykort som postas runt om i Stockholm och Sverige, vykorten uttrycker kritik av konsten och samtiden från en lägenhets slutna rum. De har formaliserat sitt samarbete och startat företaget Bolaget, en ordlek som refererar till deras arbetsrelation - ”företag” och ”att bo i lag”.
Bolaget bygger på en experimenterande filmproduktionsmodell som omfattar samskapande delar mellan unga filmskapare och deltagare från Stockholmsskolan (unga 16-25 år som är underrepresenterade på landets konsthögskolor). Genom ett antal workshops kommer de skapa helt nya animationer som en del av filmen. Resultatet kommer bli en konst/experimentfilm där en inbjuden regissör sätter samman nytt inspelat material som visar Lilians konstnärliga praktik och livssituation idag, med nya animationer samt Lilian Domecs egna animationer.
Filmen skapar en bild av den roll konsten kan ta i samhället och hur det är att leva och verka som konstnär när en blir gammal.

Projektlogg

Projektstart 2015-10-10

Projektet startades av Jenny Richards.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun