BINDANDE

I centrum för denna suggestiva historia står en före detta fotograf, Jeanette, som blivit gravt funktionshindrad efter år av svår sjukdom. Hon kämpar fortfarande stelt med sitt fotograferande från sängen eller rullstolen, helt beroende av övrig omvårdnaden från sina åldrade föräldrar och personliga assistenter. Jeanettes mor vill få till ett retrospektiv över Jeanettes konstnärskap. Missnöjd som hon är med kvalitén på Jeanettes nya bilder, kopplar hon in en fotograf som ska hjälpa modern med projektet. Något händer med Jeanette när fotografen börjar rota runt för att hitta en vinkel för sitt skapande.

Genom Jeanettes stillbilder målas det förflutna upp. En mörk hemlighet börjar uppdagas.

Projektlogg

Projektstart 2010-01-27

Projektet startades av Tove Österlund.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun