BANK

En skamfilad, stressad och tankspridd man kommer in på en bank och vill ta ut pengar från sin dotters konto. Han påstår att det är hennes födelsedag och att han ska köpa en present. Men det visar sig bli svårare än han först trott. Den strikta och korrekta banktjänstepersonen Ewa riktar genast misstankargentemot pappan och talar om för honom att banken inte längre erbjuder kontanthantering. Situationen trissas upp, pappans desperation tilltar och till slut blir det för mycket för honom och han drar upp en pistol.

Filmen spelades in i september 2018, men nu söker vi stöd för postproduktionen. Vi har Joakim Tessert som är intresserad av att klippa filmen.

Projektlogg

Projektstart 2018-11-12

Projektet startades av Hawa Sanneh.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun