Bakom kameran framför kroppen

En modellagents syn på branschen och modekroppen ställs på sin spets under en modefotografering.

Bakom kameran framför kroppen är ett spel med våra egna dömande blickar.

Projektlogg

Projektstart 2016-03-17

Projektet startades av Elin Övergaard.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun