Baba Bozorg

Varje flykting är en individ med en historia och ett öde som tvingat hens tidigare liv att plötsligt upphöra. Ett liv liknades ditt och mitt; vänner, karriär, familj, sjukdomar, rutiner, utbildning, träning, kärlek, ångest, glädje.

Baba Bozorg, baserad på verkliga händelser, utspelar sig veckan innan en pojkes flykt ifrån Iran-Iraq kriget. En familjs vardagliga liv bryts upp när de tvingas skicka sin son på en livsfarlig resa från Iran hela vägen till Sverige, med premissen att de hör från honom om två veckor, när han förhoppningsvis är framme, eller aldrig mer.

Baba Bozorg kommer att spelas in i Egypten, i Alexandria med omnejd. För att kunna fortsätta med förproduktionen & för att kunna bedöma de konkreta och kreativa förutsättningarna kommer jag arbeta med casting och locations på plats i Egypten. Det är för detta arbete jag söker från Filmbasen. Ett arbete som även är nödvändigt för att kunna lägga en grund för en fortsatt produktionsplanering.

Projektlogg

Projektstart 2015-10-07

Projektet startades av Arvin Kananian.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun