Början på något nytt

Sexåriga Bella är som många andra barn, ett oskrivet blad. Men under en nyårsfest hållen av hennes föräldrar kommer det första bläcket spillas och en ny värld kommer öppnas för henne, när hon av en slump blir exponerad för en "vuxenfilm". En värld som föralltid kommer att förändra hennes syn på de vuxna och vad det innebär att vara ”tillsammans”.

Projektlogg

Projektstart 2015-03-09

Projektet startades av Oscar Bergman.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun