avtryck, intryck, uttryck

Det här är 3 personliga och poetiska kortfilmer 3*10min om avtrycken andra gör, om intrycken vi får och uttrycken vi använder oss av. Första filmen försöker gestalta minnet av ett ord som fastnat i mitt huvud. Ett ord jag fick av en lärare när jag var 7år och burit med mig hela livet vart jag är varit. Ett ord som tröstat när hjärtat krossats och skyddat mot bla spöken, massmördare och mörker . Nu tänker jag klippa den navelsträngen.
Andra filmen handlar om min stavningsproblematik, om hur den har tvingat fram nya uttryck och gödslat kreativiteten.
Den tredje idén är under utveckling.
Formen: Det romantiskt drömlika, det realistiska och konkreta möts. Humor blandas med allvar. Det vardagliga nära med det svårgreppbara.
Iscensatta och dokumentära scener drivs fram av min berättarröst.
I denna trilogi utmanas det romantiska minnet av det faktiska nuet.

Projektlogg

Projektstart 2009-12-21

Projektet startades av Lisa Bergström.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun