The Average

The average är en kortfilm om medelmåttan, genomsnittet, det som utgör mellanrummet, den som inte brinner utan som hellre suddas ut. I filmen kommer vi arbeta med att bygga en mytgestaltning och symbolspråk kring ”The Average" – vilka bilder och berättelser har genomsnittet? Målet är att skapa ett litet epos, medelmåttans egna hjältesaga och urkund.

Projektlogg

Projektstart 2018-01-10

Projektet startades av Elisabeth Marjanovic´ Cronvall.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun