Autonomous

En ny digital och omvälvande tid närmar sig från ytterkanterna. Gränslandet mellan det verkliga och overkliga suddas allt mer ut genom de teknologiska framsteg som görs. Hur kommer vi stå oss i en tid där människor byts ut mot robotar och där den verkliga världen näst intill perfekt simuleras i digitala världar. De virtuella miljöerna ger oss ett perspektiv på den värld vi själva lever i och gränserna för vad som är verkligt och hur vi definierar ”vår plats” förskjuts och ställs om. På samma sätt som de digitala världarna ger nya perspektiv på den värld vi lever i gör den avancerade utvecklingen kring människoliknande robotar att vi ser på människan i ett annat ljus. Finns det en gräns för vad som går att ersätta? Autonomous är en intensiv och stämningsfull inblick i den framtid som redan är här.

Vår vision har varit att med ett essä-liknande berättande röra sig i gränslandet mellan det overkliga och verkliga genom associativa bilder och filosofiskt reflekterande där temat kan framstå som både skrämmande och spännande.

Projektlogg

Projektstart 2012-10-19

Projektet startades av Alexander Rynéus.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun