Att bära bröst

Kvinnobrösten förekommer ofta på film och tv. Men som regel utifrån mäns perspektiv och i en sexuell kontext. Vad händer om kvinnorna själva får definiera sina bröst?

Det här är ett porträtt av bröst i olika åldrar, former, storlekar och erfarenheter.

Projektlogg

Projektstart 2010-05-04

Projektet startades av Ida Lindgren.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun